Bartnictwo Ziemi Kozienickiej ma wielowiekowe tradycje i odegrało ogromną rolę w kształtowaniu kultury regionu.

Pierwsze wzmianki dotyczące prawa obelnego na tym terenie zawarte były w dokumencie z 1378 roku. Największy rozkwit leśnej hodowli pszczół w Puszczy Kozienickiej datuje się na XVI w. Dzisiaj tradycja pszczelarska jest nadal silnie podtrzymywana przez Związek Pszczelarzy – Koło w Kozienicach, które w 2008 roku obchodziło jubileusz pięćdziesięciolecia własnej organizacji.

Jednym z przedstawicieli kozienickiego środowiska pszczelarzy jest Pan Witold Adamski, który w Związku Pszczelarskim pełni funkcję Prezesa Koła w Kozienicach i jest członkiem Prezydium Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej w Radomiu.

Rodzina Pana Witolda od lat jest związana z pszczelarstwem. Pasiekę posiadał dziadek – Adam Adamski, który przekazał ją swojemu synowi Bronisławowi. Już od najmłodszych lat ojciec angażował Pana Witolda do wszelkich prac związanych z prowadzeniem pasieki, ucząc w ten sposób pszczelarstwa. Tata Pana Witolda, Bronisław gospodarował w ulach warszawskich zwykłych, które budował samodzielnie.

W latach 90-tych Pan Witold przejął pasiekę po zmarłym teściu – Konstantym Kutyle. Zdobyta wiedza praktyczna pszczelarska Pana Witolda była poszerzana z różnych źródeł, między innymi: literatury, czasopism pszczelarskich, szkoleń prowadzonych przez związek oraz portali internetowych o tematyce pszczelarskiej. Obecnie Pan Witold może poszczycić się tytułem Mistrza Pszczelarskiego i gospodaruje 80 ulami typu wielkopolskiego oraz wykorzystuje różne pożytki w ramach pasiek wędrownych i stacjonarnych (hodowla matek pszczelich i tworzenie rodzin). W pasiekach wytwarzane są miody wielokwiatowe m.in. z mniszka i wierzby rosnącej nad Wisłą. Ponadto w ofercie gospodarstwa Pana Witolda jest miód akacjowy, lipowy, gryczany, spadziowy, nawłociowy, ziołomiód sosnowy, ziołomiód malinowy oraz plastry z pierzgą w miodzie. Pan Witold odzyskuje również pyłek i kit pszczeli.

W 2019 roku Pasieka Stanisławice Witold Adamski została
Członkiem Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

Pasieka Stanisławice
Tel. 600 055 983
e-mail: witek.adam@wp.pl