Działając w oparciu o zasady naboru na wolne stanowisko pracy w Biurze LGD  „Puszcza Kozienicka” z siedzibą w  Kozienicach  ul. M. Kopernika 8/17 , Zarząd  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Puszcza  Kozienicka” informuje, że   w wyniku zakończenia  procedury naboru na powyższe stanowisko pracy na podstawie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniali wymagania formalne ustalono, że w największym stopniu spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze dotyczące wykształcenia, wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do pracy na wskazanym stanowisku Pani Natalia Karcz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja Konkursowa  po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych w dniu 21 września 2023r wybrała kandydatkę, która wg oceny członków Komisji posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków na stanowisku Specjalista ds. promocji.

Kandydatka spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko, posiada   wykształcenie wyższe ( absolwentka studiów magisterskich  Wydziału Grafiki  na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie) , a dodatkowo posiada  9 letnie doświadczenie w  firmie American Institute for Foreign Study Sp. z o.o.,  jako koordynator marketingu i projektant graficzny, posiada  praktyczne umiejętności w obszarze marketingu, grafiki i komunikacji , doświadczenie  związane z projektowaniem materiałów promocyjnych oraz zarządzaniem kanałami social mediowymi , pożądanymi  do pracy na stanowisku specjalisty ds. promocji.

 Kandydatka  wykazała się  również bardzo dobrą  znajomością obszaru  i zasad działania  LGD „Puszcza Kozienicka” udzieliła najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania, posiada prawo jazdy kat. B  i zna biegle język angielski . Kandydatka wykazała się  również wiedzą dotycząca tematyki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Wszystkim uczestnikom postępowania serdecznie dziękujemy