W dniu  05.12.2023r w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”. Miało ono za zadanie   podjęcie uchwał  w sprawie wyboru operacji   do dofinansowania  po zakończonych w dniu 20 listopada 2023  naborach 2/2023 i 3/2023 .  Rada w tym dniu  zebrała się w 14 osobowym składzie. Otwarcia obrad dokonał pełniący funkcję Przewodniczącego Rady LGD – Pan Artur Piechota. Następnie wybrano Sekretarza posiedzenia i Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem posiedzenia została Pani Martyna Okrój która wraz z Panem Wiesławem Żulewskim pełniła obowiązki Komisji Skrutacyjnej. Po krótkiej części organizacyjnej przystąpiono do głosowania i wyboru operacji.

Przypomnijmy, ocenione zostały wnioski składane w naborach:

  • 2/2023/P – Podejmowanie działalności gospodarczej – zobacz
  • 3/2023/R – Rozwijanie działalności gospodarczej – zobacz

Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęły łącznie 6 wniosków: 5 wniosków w ramach podejmowania działalności gospodarczej i 1 wniosek w ramach rozwoju działalności gospodarczej 

Rada musiała dokonać wyboru najlepszych wniosków – zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru do limitu środków w naborze, dla poszczególnych działań.

Oceny złożonych wniosków dokonali wszyscy członkowie organu decyzyjnego LGD-Rady. Wnioski zostały oceniane za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków tworzyła listy rankingowe.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że jest to dla Państwa bardzo dobra wiadomość  od. Św. Mikołaja..

Listy rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajdują się poniżej:

  •  – Podejmowanie działalności gospodarczej
  •  – Rozwijanie działalności gospodarczej

Następnym etapem będzie przekazanie  dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji. Jednocześnie pragniemy poinformować, że Urząd Marszałkowski może wezwać 1-razowo wnioskodawcę do złożenia ewentualnych poprawek, uzupełnień, i wyjaśnień dotyczących przekazanych dokumentów. Wnioskodawcy będą mieli na poprawki i uzupełnienia tylko 14 dni.