W czwartek 19 stycznia br., w siedzibie LGD “Puszcza Kozienicka” odbył się Warsztat Refleksyjny, zgodnie z zapisami Wytycznej nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem warsztatu była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR – Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka”.

Warsztat poprowadziła Irena Bielawska – Prezes Zarządu LGD “Puszcza Kozienicka”.

W spotkaniu uczestniczyło 14 osób, będących członkami Zarządu LGD, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, Biura LGD, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych a także mieszkańcy naszego regionu.

W trakcie warsztatów dokonano analizy procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2022 roku ( m.in. nabory wniosków, działania promocyjne, warsztaty szkoleniowe).

 Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.