Strój ludowy stanowi bardzo ważny znak określający przynależność mieszkańców do danego regionu. Informuje o tradycji, historii, kulturze oraz o poszanowaniu spuścizny przodków. Strój kozienicki zaliczany do grupy strojów centralnych, jest charakterystycznym wyznacznikiem kultury Ziemi Kozienickiej.

W ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez zakup strojów i wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego”, dofinansowanie uzyskało 13 projektów grantowych, w wyniku których, zostały zakupione stroje ludowe oraz folkowe zarówno dla Koła Gospodyń, wszystkich siedmiu gmin wchodzących w skład Związku Gmin Ziemi Kozienickiej, seniorów, twórców ludowych oraz dzieci i młodzieży. Ponadto zakupione zostały mundury oraz wyposażenie żołnierskie z okresu I i II Wojny Światowej, jak również replika armaty.

Dzięki możliwościom wsparcia naszych beneficjentów przy wykorzystaniu środków unijnych możemy dziś promować lokalny folklor oraz bogactwo zwyczajów ludowych Ziemi Kozienickiej.

Poniżej prezentujemy stroje zakupione przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Kozienickiej dla twórców ludowych oraz członków zespołu wokalnego Relaks, w ramach dwóch projektów:

1. Kultywowanie tradycji ludowych i budowanie tożsamości mieszkańców Powiatu Kozienickiego poprzez zakup strojów dla twórców ludowych, członków Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej.

2. Kultywowanie tradycji muzycznych i budowanie tożsamości mieszkańców Powiatu Kozienickiego poprzez zakup strojów folkowych dla zespołu wokalnego Relaks, członków Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Kozienickiej.

Kolejne przykłady zrealizowanych projektów będziemy Państwu prezentować w kolejnych odsłonach.