stopka2

Kozienice 09.11.2016r.

W imieniu Pana Zdzisława Karasia – Przewodniczącego Rady LGD „Puszcza Kozienicka” uprzejmie zawiadamiam o Posiedzeniu Rady LGD, które odbędzie się w dniu 15.11.2016r. o godzinie 14:00 w biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Planowany Program Posiedzenia Rady LGD:

  1. Rozpoczęcie.
  2. Wstępne omówienie przyjętych wniosków w ramach zakresów: „Podejmowanie działalności gospodarczej”, “Rozwój działalności gospodarczej”, „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.
  3. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem
Irena Bielawska – kierownik biura