Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi zarządzania projektem współpracy pn. „Dziedzictwo Kulinarne Naszą Atrakcją” – akronim DKNA, współfinansowanego ze środków UE w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na terenie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Puszcza Kozienicka”.

 

Załączniku:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3