Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach poświęconych problemom oraz kierunkom rozwoju turystyki na obszarze Kozienickiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Spotkanie to odbędzie się w sali Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach (ul. Zakładowa 5, Pionki) w dniu 9 kwietnia 2018 r. w godzinach od 10.00 do 13.00.

Podczas warsztatów będą poruszane zagadnienia dotyczące problemów i planów rozwoju turystyki, które będą przedmiotem dalszych rozważań w ramach Planu ochrony dla Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

Ze względów organizacyjnych Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska prosi o potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 5 kwietnia telefonicznie: 486123441; 509532021 lub mailowo: kozienickipark@interia.pl.