Szanowni Państwo!!!

Zarząd Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka  zaprasza na  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się dnia 26 stycznia 2023 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Kozienice, ul. Parkowa 5 w Kozienicach  w pierwszym terminie. Drugi termin ustala się na dzień 26 stycznia 2023 r godz. 17.00 miejsce jak wyżej.

Ze względu na ważność omawianych zagadnień oraz zmiany, które LGD “Puszcza Kozienicka” musi wprowadzić do statutu, w związku z wymogami przygotowania i złożenia  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 prosimy Państwa o niezawodne i punktualne przybycie w pierwszym terminie.

 

Planowany porządek obrad.

  1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności
  2. Wystąpienie Prezesa LGD
  3. Wybór Prezydium (Przewodniczący,  Sekretarz)
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wystąpienie Prezesa LGD
  6. Dyskusja
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z  ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Kozienicka” za rok 2022.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu  LGD „Puszcza Kozienicka” w związku z wymogami przygotowania i złożenia  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków.

                                                                                                                   

                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                             Irena Bielawska