Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Stowarzyszenie LGD “Puszcza Kozienicka” zapraszają na szkolenie pn. „Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej” realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Inkubacja i wsparcie ekonomii społecznej w subregionie radomskim”, które odbędzie się w dniu 4 października w godzinach od 10-14.15 w Siedzibie Stowarzyszenia LGD “Puszcza Kozienicka” ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma komplet materiałów.

Celem szkolenia jest:

  1. Zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania środków na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej.
  2. Poszerzenie wiedzy na temat możliwości aplikowania po środki na finansowanie podmiotów ekonomii społecznej.

Program szkolenia:

  • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
  • ASOS 2014-2020
  • Fundusze z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
  • Granty ministerialne i dotacje z urzędów miast
  • Dobre praktyki i najczęstsze błędy w pozyskiwaniu środków