W związku ze zbliżającym się naborem wniosków w terminie 27 grudnia 2021 roku – 26 stycznia 2022 roku,w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru objętego LSR na bezpłatne szkolenia z zakresu przyznania pomocy ze środków UE.


Szkolenie odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021 roku o godz. 10.00


Miejsce szkolenia: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „Puszcza Kozienicka”, ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice


ZGŁOSZENIA przyjmujemy pod numerami telefonu 48 366 18 99, 793 864 252 do dnia 03.12.2021r


Na szkolenie prosimy zabrać wydrukowany formularz wniosku oraz biznesplanu.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny!


UWAGA!!! W przypadku dużej ilości zgłoszeń LGD “Puszcza Kozienicka” przeprowadzi szkolenie w podziale na grupy