W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Zdzisława Karasia zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 05.01.2021r. o godzinie 16.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek obrad:

• Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

• Przyjęcie porządku posiedzenia.

• Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji skrutacyjnej.

• Weryfikacja rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z §14 Regulaminu Rady.

• Ocena zgodności z LSR operacji złożonych w ramach naborów: 4/2020/R – Rozwój działalności gospodarczej, 5/2020/I – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

• Ocena zgodności operacji złożonych w ramach naboru 4/2020/R – Rozwój działalności gospodarczej i 5/2020/I –  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Puszcza Kozienicka”.

• Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w ramach naboru 4/2020/R – Rozwój działalności gospodarczej i 5/2020/I – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

• Wolne głosy, wnioski i zapytania.

• Zakończenie posiedzenia Rady.