Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD,


W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Zdzisława Karasia zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 05.03.2020 r. o godzinie 16.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza oraz przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wstępne omówienie przyjętych wniosków w ramach zakresów:
– Rozwój działalności gospodarczej;
– Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
4. Wypełnienie rejestru interesu.
5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.