Szanowni Państwo, Członkowie Rady LGD,

W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Zdzisława Karasia zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 29.11.2017 r. o godzinie 16.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji Skrutacyjnej.
  3. Weryfikacja rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z §14 Regulaminu Rady.
  4. Przedstawienie wyników oceny wniosków w ramach zakresów: Podejmowanie działalności gospodarczej; Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  5. Podjęcie uchwał oraz zatwierdzenie list rankingowych.
  6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia Rady.