W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Artura Piechoty zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 05.12.2023 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek obrad:

  • Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji skrutacyjnej.
  • Weryfikacja rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z  §14 Regulaminu Rady.
  • Ocena zgodności z LSR operacji złożonych w ramach naborów: 2/2023/P i 3/2023/R
  • Ocena zgodności operacji złożonych w ramach naboru 2/2023/P  i 3/2023/R z lokalnymi kryteriami wyboru LGD „Puszcza Kozienicka”.
  • Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji w zakresie wniosków złożonych w ramach naboru 2/2023/P i 3/2023/R
  • Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  • Zakończenie posiedzenia Rady.