W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana  Artura Piechoty  zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, które odbędzie się w dniu 24.11.2023r. o godzinie 16.00 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2 .Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.Wybór Sekretarza posiedzenia .

4. Wstępne omówienie przyjętych wniosków w ramach zakresów :

  • premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • rozwój działalności gospodarczej

5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.

6. Zakończenie posiedzenia Rady.