W imieniu Przewodniczącego Rady LGD Pana Artura Piechoty zapraszamy na posiedzenie Rady LGD „Puszcza Kozienicka”, w sprawie rozpatrzenia protestów, jakie wpłynęły do biura LGD w zakresie oceny wniosków z naboru 5/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 21.03.2022 r. o godzinie 16.30 w Biurze LGD, ul. M. Kopernika 8/17 w Kozienicach.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
  3. Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie złożonych protestów  dotyczące wniosków                   nr 5/2021/P/12 i 5/2021/P/15 – Podejmowanie działalności gospodarczej
  6. Zapoznanie się z wynikami pierwotnych ocen operacji, których dotyczą złożone protesty.
  7. Rozpatrzenie wniesionych protestów od oceny operacji w ramach naboru nr 5/2021 i przeprowadzenie ponownej oceny operacji wraz z podjęciem uchwał zmieniających.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie posiedzenia.