Fundacja Wspomagania Wsi oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju “NIDA” zapraszają przedstawicieli organizacji wiejskich oraz sołectw na XVII Spotkanie w Marózie, które odbędzie się w dniach 17 – 19 maja 2018 r. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem “Akademia Skutecznego Działania”.

W trakcie Spotkania na zajęciach i warsztatach będzie Państwo mogli dowiedzieć się, jak wpływać na lokalną politykę społeczną, jak budować wizerunek organizacji, jak wzmacniać tożsamość społeczności w oparciu o pamięć i historię oraz jak podejmować decyzje w sytuacji konfliktu interesów.

W Spotkaniu mogą wziąć udział członkowie lokalnych organizacji, sołtysi oraz radni z terenów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Z terenu jednej gminy do udziału mogą zostać zakwalifikowane nie więcej niż 4 osoby oraz nie więcej niż 2 osoby z jednej organizacji.

Koszt udziału w spotkaniu pokrywają organizatorzy spotkania (z wyjątkiem opłaty 35 PLN od jednego uczestnika – do opłacenia po zakwalifikowaniu się – oraz kosztów dojazdu). Zgłoszenia można nadsyłać do 18 marca 2018 r.
Jeżeli z terenu LGD „Puszcza Kozienicka” zakwalifikuje się większa grupa osób Stowarzyszenie zorganizuje wspólny transport.

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu z biurem LGD „Puszcza Kozienicka”: ul. M. Kopernika 8/17 26-900 Kozienice, tel. 793­864­252, (48) 366­18­99, e­mail: biuro@lgdkozienice.pl.

Więcej informacji o Spotkaniu, harmonogram rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny na stronie spotkania – nida.pl.