Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” rozpoczyna prace nad budową Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru gmin: Kozienice, Garbatka –Letnisko, Grabów nad Pilicą, Głowaczów, Magnuszew, Gniewoszów, Sieciechów. Strategia będzie obejmowała lata 2023-2027.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” serdecznie zaprasza sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i inne Stowarzyszenia, mieszkańców powiatu kozienickiego oraz wszystkich zainteresowanych na spotkania zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania LSR LGD “Puszcza Kozienicka”.

Harmonogram spotkań:

  • 31.01.2023 r. – budynek OSP w Świerżach Górnych, Świerże Górne 55A, 26-900 Kozienice
  • 04.03.2023 r. – budynek OSP w Stanisławicach, Stanisławice 51, 26-900 Kozienice

 W trakcie zebrania postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby dotyczące obszaru LSR oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć.

 Jeżeli chcecie mieć Państwo wpływ na co zostaną wydane nowe fundusze unijne za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka” jakie projekty chcecie z nami realizować, jakie są potrzeby na terenie Waszej Gminy to spotkanie jest właśnie dla Was!!!

Prosimy również o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej potrzeb Państwa gminy. Na jej podstawie określimy cele Lokalnej Strategii Rozwoju i działania, które będziemy realizować w nowym okresie programowania. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres e-mailowy biura LGD “Puszcza Kozienicka”: biuro@lgdkozienice.pl. ankieta jest również dostępna na naszej stronie internetowej: www.lgdkozienice.pl w zakładce: PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2023-2027

 

Serdecznie Zapraszamy!!!

                                     Z wyrazami szacunku Irena Bielawska – Prezes Zarządu