W związku z zaplanowanym naborem wniosków w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej w terminie 31.10.2022 – 18.11.2022  zapraszamy na szkolenie:

Beneficjentów zamierzających ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014- 2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, które odbędzie się w dniu 28.10.2022 r. o godzinie 13.00.             

Miejsce szkolenia: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” ul. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. 

Zakres szkolenia:

 – warunki przyznania pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (kryteria dostępu, zakresy wsparcia, wysokość wsparcia, koszty kwalifikowalne, itd.)

 – przygotowanie biznesplanu zgodnie z wymogami określonymi we wzorach formularzy wniosków o przyznanie pomocy finansowej,

 – zobowiązania beneficjenta wynikające z umowy przyznania pomocy,

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu: 48 366 18 99, e-mail: biuro@lgdkozienice.pl lub osobiste w biurze LGD „Puszcza Kozienicka”          ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice w godz. 9.00.-17.00 do dnia 26.10.2022 r.