Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie,
Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
zaprasza do udziału w konferencji pt. „Turystyka kulinarna – instrumentem wsparcia lokalnej gospodarki”w ramach operacji pn. „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną” w dniach 05
października do 06 października 2021 roku w Hotelu „WODNIK” Słok/k. Bełchatowa; 97-400 Bełchatów.

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa