Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do udziału w VI edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Mazowsza – zagrodowych producentów serów podpuszczkowych.

Zasady Konkursu określa Regulamin VI edycji Konkursu. Zgodnie z Regulaminem Konkurs obejmuje trzy kategorie serów uzyskiwanych przy pomocy podpuszczki: sery świeże, sery dojrzewające i sery pleśniowe.

Zainteresowani zgłaszają chęć udziału w Konkursie poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na adres: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, lub drogą mailową na adres: wydzialrolnictwa@mazovia.pl .

Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 lipca 2022 r. Wszyscy zgłoszeni do Konkursu zostaną powiadomieni o terminie i sposobie dostarczenia ocenianych produktów.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 27 lipca 2022 r. w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie.  Informacje dotyczące Konkursu można uzyskać pod nr telefonu (22)5979116, (22)5979352 lub adresem mailowym: krzysztof.zaniewski@mazovia.pl , agnieszka.kalinska@mazovia.pl .

Regulamin z załącznikami

Formularz zgłoszeniowy