Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania „PRYM”, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Kreatywna wieś- dobre praktyki w Polsce” – województwo kujawsko-pomorskie, w ramach operacji pn. „Kreatywna wieś – dobre praktyki na obszarach wiejskich” w dniach 02.10.2019r.– 05.10.2019r.

Celem wyjazdu studyjnego jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat dobrych praktyk funkcjonujących w kraju i za granicą w zakresie nowych rozwiązań sprzyjających rozwojowi obszarów wiejskich poprzez zorganizowanie dwóch wyjazdów studyjnych dla grupy 30 osób w okresie czerwiec – październik 2019r.

Wyjazd studyjny pozwoli na:

– Zapoznanie się z dobrymi praktykami funkcjonującymi na terenie kraju w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich (gospodarstwa opiekuńcze, wioski tematyczne, zagrody edukacyjne oraz inne inicjatywy oparte na lokalnych zasobach i produktach tradycyjnych).

– Wizytację w podmiotach (organizacjach), które prowadzą ww. działania.

– Zapoznanie się z funkcjonującymi podmiotami, gdzie prowadzona jest produkcja oraz sprzedaż produktów z sektora rolno – spożywczego na Gęsinowym Szlaku Kulinarnym.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z województwa łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego:

– Lokalnych liderów

– Przedstawicieli NGO

– Przedstawicieli KGW

– Przedsiębiorców

– Przedstawicieli i członków LGD

– Producentów produktów lokalnych i tradycyjnych

– Przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych

– Przedstawicieli zagród tematycznych

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 20 września br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkozienice.pl, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” – www.lgdkozienice.pl, na stronach internetowych partnerów www.lgdkrasnik.pl, www.pokolenia.com.pl, www.lgdprym.pl oraz na stronach www.uzrodel.pl, www.razemnapiaskowcu.pl, www.lgd-srws.pl, www.krzemiennykrag.info, www.lgdopatow.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Irena Bielawska, tel. 793­864­252, (48) 366­18­99

 

 Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

Zarejestruj się na stronie www.ksow.pl

 

formularz rekrutacyjny zamieszczamy poniżej:

formularz rekrutacyjny