Jak jest zbudowana pszczoła? Kto rządzi w pszczelej rodzinie i co z tego wynika? – tych i innych ciekawostek mogły dowiedzieć się dzieci podczas warsztatów przyrodniczych zorganizowanych wspólnie przez nasze stowarzyszenie oraz Kozienicki Park Krajobrazowy. Zajęcia odbyły się 11 kwietnia br. w świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerżach Górnych.

Warsztaty poprowadziła Aleksandra Kołacz – pracownik Kozienickiego Parku Krajobrazowego, która zapoznała dzieci z tematem pszczoły miodnej i jej roli w przyrodzie.

Podczas warsztatów uczniowie obejrzeli ciekawą prezentację multimedialną, dzięki której mogli dowiedzieć się m.in. jak zbudowana jest pszczoła, poznać jej środowisko życia i rolę w przyrodzie, jak również poznać różne rośliny miododajne oraz pszczelą hierarchię. Co ciekawsi uczestnicy zajęć mogli również podejrzeć pszczołę z bliska używając do tego mikroskopu.

Następnie uczniowie podzieleni na drużyny mogli sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując karty pracy i krzyżówkę. Każde z dzieci wykonało także pracę plastyczną dotyczącą środowiska życia pszczoły miodnej.

Na zakończenie warsztatów uczniowie wykonali samodzielnie świeczki z węzy pszczelej, które na pamiątkę zajęć zabrali do domu. Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały plansze – podkładki z mapą Kozienickiego Parku Krajobrazowego oraz nasionka kwiatów, które własnoręcznie będą mogły posiać w swoich ogródkach.