„Wsparto środkami Funduszu Małych Grantów EKO-UNII”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2018 roku miała miejsce realizacja działań w ramach projektu „Z ekologią za Pan Brat – Akademia Zrównoważonego Rozwoju”, wybranego do finansowania w konkursie Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA „Małe Granty dla Zrównoważonego rozwoju” – III edycja.

Wydarzenia odbyły się w miejscowości Mieścisko w Gminie Gniewoszów, gdzie znajduje się Pszczelarska Zagroda Edukacyjna prowadzona przez Pana Ryszarda Szewczyka. Należy wspomnieć, że utworzenie edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej w Mieścisku zostało dofinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Realizację projektu „Z ekologią za Pan Brat – Akademia Zrównoważonego Rozwoju” rozpoczęto uroczystym powitaniem uczestników – uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole oraz ich opiekunów. Otwarcie projektu zostało dokonane przez Panią Irenę Bielawską, Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Pana Marcina Gaca, Wójta Gminy Gniewoszów. Pani Prezes Irena Bielawska podkreśliła ogromną rolę wszystkich partnerów przy realizacji przedsięwzięcia, mianowicie: Gminy Gniewoszów, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokim Kole, Kozienickiego Parku Krajobrazowego im. prof. Ryszarda Zaręby, Stowarzyszenia Twórców Ludowych, pszczelarzy Regionalnego Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej, a także TV „Nasz Powiat”. Następnie Pani Magdalena Fila-Ślażyńska, pracownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” przybliżyła wszystkim cele i założenia projektu oraz poinformowała o źródłach finansowania. Ponadto, wszystkich gości serdecznie powitał gospodarz edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej, Pan Ryszard Szewczyk, który wyraził wielką satysfakcję z realizacji przedmiotowego projektu na edukacyjnej ścieżce pszczelarskiej.

Celem głównym projektu było zwiększenie świadomości i zaangażowania uczniów z gminy Gniewoszów oraz partnerów i wolontariuszy poprzez działania na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju. W trakcie wszystkich działań warsztatowych podkreślano zachowania zmniejszające wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze, odnoszono się do zrównoważonego rozwoju w aspekcie ekologicznym, społecznym oraz ekonomicznym. Dołożono starań, aby projekt stanowił harmonijne połączenie promocji ochrony środowiska naturalnego, wspólnych akcji społecznych mających na celu wzrost wiedzy i świadomości na temat zrównoważonego gospodarowania odnawialnymi zasobami przyrody, bioróżnorodności ekologicznej, a także uatrakcyjnienie, upiększenie otoczenia.

Koncepcja przeprowadzonych działań została osadzona lokalnie poprzez odwołanie się do lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, promocję lokalnego patriotyzmu rozumianego jako odpowiedzialność za przyrodę, promocję lokalnych produktów (sery, chleb Razówka z Kozienic, miody), lokalnych tradycji rękodzielniczych (wikliniarstwo). Ideą projektu było dopasowanie działań do następujących potrzeb lokalnych: 1) podnoszenia świadomości na temat pszczelarstwa, roli pszczół w przyrodzie, zdrowotnych właściwości miodu, 2) potrzeby inicjatyw dotyczących ochrony przyrody w odniesieniu do negatywnych skutków rozwoju gospodarczego, 3) promocji produktów lokalnych stanowiących symbol zdrowej, nieprzetworzonej żywności, 4) kultywowania tradycji rękodzielniczych (wikliniarstwo), 5) edukacji pozaformalnej opartej na praktycznych, interaktywnych działaniach terenowych.

Powyższe zdiagnozowane lokalnie potrzeby znalazły wyraz w następujących działaniach warsztatowych:

  1. Aktywne zwiedzanie edukacyjnej ścieżki pszczelarskiej z przewodnikiem – uczestnicy m.in. mieli możliwość obserwacji życia ula na żywo, prac, które wykonuje się w pasiece i poza pasieką, poznania sprzętu pszczelarskiego, organizacji pracy w pszczelej rodzinie, dowiedzieli się jak pszczoły wytwarzają miód, pyłek, wosk czy też propolis oraz jakie właściwości posiadają produkty pszczele. Ponadto, uczestnicy z wykorzystaniem trzciny przygotowywali hoteliki dla pszczółki murarki. Profesjonalnymi przewodnikami po ścieżce byli Panowie Ryszard Szewczyk i Radosław Kęska.
  2. Prezentacja „Zrównoważony rozwój na co dzień” – uczestnicy dowiedzieli się jak na co dzień – poprzez styl życia, racjonalne zakupy, segregowanie odpadów i inne codziennie zachowania – dbać o środowisko przyrodnicze oraz sytuację i jakość życia ludzi. Interaktywną prezentację przedstawiła doświadczona edukatorka, Pani Aleksandra Kołacz z Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
  3. Warsztaty przyrodnicze – uczestnicy m.in. wykonali świeczki z węzy pszczelej, eko-ludki z pieńków drzew, odciskali na piasku stemple imitujące tropy wielu gatunków zwierząt, rozpoznawali usłyszane głosy zwierząt (ssaków, ptaków, płazów). Dzieciom za aktywność wręczono nagrody i upominki. Warsztaty prowadzone były również przez Panią Aleksandrę Kołacz z Kozienickiego Parku Krajobrazowego.
  4. Warsztaty wikliniarskie – uczestnicy poznali historię plecionkarstwa, wykorzystywane materiały i narzędzia. Następnie pod okiem Pana Grzegorza Gordata (Prezes Oddziału Radomskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych) każdy z uczestników mógł spróbować niełatwej sztuki rękodzielniczej, wykonując proste formy przestrzenne. Ponadto, uczestnicy mogli obejrzeć część prac Pana Grzegorza w stworzonej przez niego mini galerii na świeżym powietrzu.
  5. Wysiew roślin miododajnych oraz posadzenie drzewek – uczestnicy przyczynili się do upiększenia i zazielenienia terenu sadząc kolejne lipy w Pszczelarskiej Zarodzie Edukacyjnej Pana Ryszarda Szewczyka. Zadanie wymagało koleżeńskiej współpracy i podziału ról, aby drzewka zostały właściwie posadzone. Z pomocą gospodarza doskonale wykonali zalecone działania. Wspólne działania były także wskazane przy sianiu roślin miododajnych na specjalnie przygotowanej części pola. Prace te razem z dziećmi wykonywał Pan Grzegorz Gordat.
  6. Degustacja lokalnych miodów, serów, chlebów (Razówka z Kozienic) oraz pokaz przygotowywania zdrowych koktajli i soków wraz z degustacją – uczestnicy chętnie sięgali po zaproponowane przez pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” koktajle oraz soki. Mogli na bieżąco obserwować proces powstawania nowych smaków i przekonać się, że zdrowe rzeczy mogą być smaczne i proste w przygotowaniu. Dla wielu razowy chleb z serem i miodem był prawdziwym odkryciem, dla innych znanym połączeniem, ale w niezwykle smacznym wydaniu, skomponowanym z wysokiej jakości regionalnych produktów. Niezwykłe było z pewnością jedzenie miodu z pasieki, która była tuż obok.
  7. Dyskusja i wymiana wniosków przy ognisku – dopełnieniem programu dnia było pieczenie kiełbasek na ognisku. Pogoda dopisała i nie można było narzekać na brak słońca, a ognisko dodatkowo podgrzało atmosferę. Wielokrotnie usłyszeć można było deklaracje uczestniczących w warsztatach dzieci, że częściej chciałyby uczestniczyć w podobnych działaniach.

Promocja i podnoszenie świadomości na temat zasad zrównoważonego rozwoju w przedstawionej wyżej formie była owocnym przedsięwzięciem. Wydarzeniom sprzyjała nie tylko doskonała pogoda, ale również piękne okoliczności przyrody, bliskość pasieki, miododajnych lip oraz łanów facelii. Uczestnicy odjechali z bogactwem wiedzy i doświadczeń.

Cieszymy się, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” pozyskało środki zewnętrzne na realizację projektu, który wzbudził tak duże zainteresowanie. Zachęceni pozytywnym odbiorem uczestników, z pewnością będziemy ubiegać się o środki z Funduszu Małych Grantów EKO-UNII w kolejnych edycjach konkursu. Tymczasem, zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Pszczelarskiej Zagrody Edukacyjnej Pana Ryszarda Szewczyka w Mieścisku w Gminie Gniewoszów.

Magdalena Fila – Ślażyńska