Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka zaprasza do udziału w XXXVI Małym Konkursie Recytatorskim. Eliminacje środowiskowe odbędą się dnia 4 marca 2019 r. od godz. 10.00, zaś eliminacje powiatowe dnia 13 marca 2019 r. od godz. 10.00. Zarówno jedne jak i drugie eliminacje, odbędą się w sali kameralnej Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29). Warunkiem uczestnictwa jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia, oddzielnej dla każdego recytatora i dostarczenie jej wraz z protokołem przebiegu eliminacji przedszkolnych lub szkolnych do punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) do dnia 20 lutego 2019 r. dla eliminacji środowiskowych i do dnia 22 lutego 2019 r. dla eliminacji powiatowych