Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wspólnie ze Związkiem Województw RP zaprasza Państwa do uczestnictwa w XIX edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów” na najlepszy regionalny i tradycyjny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną i tradycyjną.

Cel konkursu

Obok głównego, jakim jest identyfikacja regionalnych produktów i dań oraz ich promocja, istotne jest przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Ideą konkursu jest też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.

Zasady konkursu

Konkurs ma charakter otwarty. Przystąpić może do niego każdy producent wyrobów regionalnych i tradycyjnych, spełniających kryteria konkursowe. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnic karte zgłoszenia i przesłac ją na adres Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, 00-023 Warszawa, ul. Widok 20 lok. 1. z dopiskiem: „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”.

Termin składania zgłoszeń upływa 13 maja 2019 r.

Konkurs przebiega dwuetapowo:

W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłonieni zostaną laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i produktów mieszanych oraz najlepsze dania i potrawy regionalne i tradycyjne.

Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA 2018”, które – razem z nagrodą “Klucz do Polskiej Spiżarni” – zostaną wręczona na Wielkim Finale Konkursu.Szczegółowe informacje na stronie: produktyregionalne.pl


  • Karta zgłoszenia potrawa 2019 – pobierz;
  • Karta zgłoszenia produkt 2019 – pobierz;
  • Regulamin potrawa 2019 – pobierz;
  • Regulamin produkt żywnościowy 2019 – pobierz.