Bachanalia w Kozienicach,
czyli pełna afirmacja

Tomasz Bachanek

wystawa malarstwa Tomasza Bachanka