W minioną niedzielę odbyło się uroczyste oddanie do użytku dla mieszkańców Kępic w gminie Sieciechów wyremontowanej świetlicy wiejskiej, mieszczącej się w dawnym budynku szkoły. Kwota udzielonego wsparcia przez LGD „Puszcza Kozienicka” wyniosła 75 877,00 zł. Projekt zrealizowany przez Gminę Sieciechów z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej współfinansowany z LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności wsi oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku, wspólnego spędzania czasu wolnego, organizacji imprez, zaspokajania potrzeb społecznych i kulturalnych i odbudowa więzi międzyludzkich.

Zakres prac obejmował wykonanie kapitalnego remontu wewnątrz budynku, wykonanie elewacji budynku, remont dachu, wymianę okien i drzwi, remont podłóg, wykonanie opaski wokół budynku oraz chodnika do budynku. Realizacja operacji pozwoli na korzystanie z budynku świetlicy także w okresie zimowym. Dzięki nowej funkcjonalności obiekt będzie tak dawno oczekiwanym przez mieszkańców miejscem organizacji inicjatyw dla okolicznych mieszkańców np. spotkań, warsztatów i lokalnych imprez kulturalnych, sportowych i patriotycznych.

Powitania przybyłych na tę uroczystość gości, pracowników i Radnych Gminy Sieciechów oraz mieszkańców Kępic dokonał wójt gminy Sieciechów Pan Marian Zbigniew Czerski. Podziękował on za okazane wsparcie finansowe Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Kozienicka” składając na ręce Prezes Zarządu Pani Ireny Bielawskiej piękny bukiet kwiatów.

Następnie głos zaprała Prezes LGD, mówiąc o roli funduszy unijnych w rozwoju obszarów wiejskich i poprawie jakości życia jej mieszkańców. Pani Irena Bielawska podzieliła się z mieszkańcami informacją o tym, że to miejsce, ten dawny budynek szkoły dla niej samej ma ogromne, sentymentalne znaczenie, bo właśnie tu w latach 1960-1969 w tej szkole, uczyła miejscowe dzieci jej mama, obecnie emerytowana nauczycielka. W tej też szkole pod koniec lat 60-tych przez dwa lata mieszkała tu z rodzicami. Jak się okazało wśród przybyłych na uroczystość mieszkańców znaleźli się uczniowie jej mamy.

Następnie Prezes LGD „Puszcza Kozienicka” i wójt gminy Sieciechów dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia świetlicy. Po uroczystości otwarcia przybyły na nią ksiądz Henryk Kowalczyk, proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP z Opactwa dokonał uroczystego poświecenia obiektu. Mieszkańcy miejscowości Kępice nie kryli swojego zadowolenia z nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej.

Po części oficjalnej, wójt Gminy Sieciechów – Pan Marian Zbigniew Czerski zaprosił przybyłych gości i mieszkańców Kępic na poczęstunek połączony z grillem.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę estetyki wsi i funkcjonalności świetlicy wiejskiej, a przede wszystkim przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności.