W dniu  15.12.2022 r w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w Kozienicach przy ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady LGD. Miało ono za zadanie dokonanie oceny wniosków i podjęcie uchwał dotyczących wybrania do dofinansowania wniosków złożonych do naszego biura. Rada zebrała się w pełnym 15 osobowym składzie. Otwarcia obrad dokonał pełniący funkcję Przewodniczącego Rady LGD – Pan Artur Piechota. Następnie wybrano Sekretarza posiedzenia i Komisję Skrutacyjną. Sekretarzem posiedzenia został Pan Wiesław Żulewski , który wraz z Panem Michałem Józefowiczem  pełnił obowiązki Komisji Skrutacyjnej. Po krótkiej części organizacyjnej przystąpiono do głosowania i wyboru operacji.

Przypomnijmy, ocenione zostały wnioski składane w naborach:

  • 1/2022/I  – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  • 2/2022/P – Podejmowanie działalności gospodarczej.

Do biura LGD „Puszcza Kozienicka” wpłynęło łącznie 12 wniosków.

Rada musiała dokonać wyboru najlepszych wniosków – zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru do limitu środków w naborze, dla poszczególnych działań.

Oceny złożonych wniosków dokonali wszyscy członkowie organu decyzyjnego LGD-Rady. Wnioski zostały oceniane za pomocą elektronicznej Platformy Obsługi Projektów, która zapewniła całkowitą bezstronność oceny. Średnia z oceny wszystkich członków tworzyła listy rankingowe.

Wszystkim naszym wnioskodawcom, którzy znaleźli się na listach rankingowych wniosków wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że jest to dla Państwa bardzo dobra wiadomość.

Listy rankingowe wraz z uzyskanymi w ocenie Rady punktami znajdują się poniżej:

 

Następnym etapem będzie przekazanie dokumentacji konkursowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do dalszej weryfikacji.