sześć osób siedzących  w pokoju biurowym przy stole, na spotkaniu, na stole leżą dokumenty, laptop, filiżanki z herbatą, szklanki i woda

W dniu 24 listopada 2023 r odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Gminy Głowaczów. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pana Ryszarda Jończyka podczas jej posiedzenia w  siedzibie Urzędu Gminy Głowaczów jako Prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” udzieliłam obszernych informacji związanych  z realizacją operacji sfinansowanych ze środków unijnych z budżetu Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka” na terenie gminy Głowaczów w perspektywie finansowej  PROW 2014- 2020.

 Na terenie gminy Głowaczów zrealizowano  łącznie w tym okresie 16 projektów na łączna kwotę 1 mln. 879 tys. zł.  Były to zarówno duże projekty inwestycyjne jak  np. Przebudowa  , rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania  budynku remizy  OSP na budynek  Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Lipie,  zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  poprzez budowę placów zabaw z elementami siłowni plenerowych  w Bobrownikach i Miejskiej Dąbrowie , utwardzenie  placu manewrowego  OSP w Cecylówce -Brzózkiej, czy Budowa świetlicy wiejskiej w Marianowie.  Zrealizowano również projekty grantowe takie jak np. obchody  100-lecia OSP w  Bobrownikach,  Obchody 110-lecia  OSP w Brzózie,  Piknik historyczny, wydano publikacje dotycząca Gminy Głowaczów , czy zakupiono mundury dla grupy rekonstrukcyjnej „Zapilcze” stroje folkowe dla zespołu dziecięcego  z Ursynowa. Wsparcie finansowe  otrzymali również mieszkańcy Gminy  na utworzenie  zarówno  nowej działalności gospodarczej jak i  przedsiębiorcy na rozwój działalności gospodarczej.

Wszystkie zrealizowane projekty w sposób bezpośredni przyczyniły się do rozwoju  Gminy Głowaczów na różnych płaszczyznach.

Na spotkaniu przedstawione zostały również plany finansowe i   zakresy planowanego wsparcia ze środków  naszej organizacji  na kolejne lata 2024-2027 w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.

cztery osoby siedzące  w pokoju biurowym przy stole, na spotkaniu, na stole leżą dokumenty i laptop

Spotkanie odbyło się z wykorzystaniem  sprzętu  zakupionego  w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia w celu szkoleń  i aktywizacji lokalnej społeczności przez  LGD „Puszcza Kozienicka” w ramach programu “Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”, zadanie publiczne   współfinansowane  ze środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego .

Irena Bielawska – Prezes Zarządu