W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW 2014 – 2020, Plan Operacyjny na lata 2022-2023, konkurs nr 6/2022 – Działanie 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju w dniach 19.09-27.09.2022 r. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie zrealizował operację – warsztaty z pieczenia chleba pt. Tradycyjne metody wypieku chleba w kuchni rolnika”.
W sześciu Oddziałach MODR Warszawa w warsztatach uczestniczyło 120 osób. Byli to rolnicy, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, a także młodzi mieszkańcy obszarów wiejskich poniżej 35 roku życia, zainteresowani tradycyjnymi metodami wypieku chleba.

Uczestnicy warsztatów pracowali na przygotowanych stanowiskach pod okiem Mateusza Krojenki- finalisty programu MasterChef, w Oddziałach Radom, Bielice, Płock, Siedlce, Płońsk oraz Krzysztofa Bigusa- finalisty programu MasterChef w MODR Oddział Ostrołęka. Zaczęto od wyrobienia ciasta na chleb pszenny z dodatkami takimi jak: suszone pomidory, czarnuszka, mak, sezam, pestki dyni czy słonecznika. W trakcie wyrastania ciasta odbył się wykład dotyczący tradycyjnych metod wypieku chleba, jego wartości odżywczych  jak również faktów i mitów, z którymi spotykamy się na co dzień. Kolejnym produktem wykonanym podczas warsztatów były bułki.

W czasie warsztatów uczestnicy pozyskali niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu wypieku pieczywa, a także wprowadzania małego przetwórstwa w swoich gospodarstwach.

Wypieki MODR Oddział Radom