W dniu 24 czerwca 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”, w którym wzięło udział 34 Członków.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska, która zapoznała obecnych z celem spotkania oraz poinformowała, że jest to ostanie Walne Zebranie Członków w tej perspektywie programowania.

Podsumowała również efekty naszych dotychczasowych prac w perspektywie unijnej PROW 2014 – 2020 oraz poinformowała zebranych o bieżących pracach stowarzyszenia.

Następnie przedstawiła porządek obrad oraz zaproponowała obecnym wybór prezydium.

W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zebrania został Maciej Baran. Na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano Izabelę Śmietankę.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności biura zaprezentowała Aleksandra Wieczorek- pracownik biura LGD, z prac Zarządu Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu.

Kolejnymi punktami obrad było sprawozdanie z prac Rady, które zaprezentowała Anna Plesiewicz – Trzeciak – Członek Rady LGD oraz sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej, które przedstawił Igor Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Następnie w wyniku jawnego głosowania Walne Zebranie Członków podjęło uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021, przyjęcia raportu z ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Puszcza Kozienicka” za rok 2021.


Podczas Walnego Zebrania Członkowie LGD pozytywnie ocenili pracę Zarządu Stowarzyszenia, któremu jednogłośnie zostało udzielone absolutorium za dotychczasową działalność.

Miłą niespodzianką było uczczenie 30 – lecia pracy w samorządzie Euzebiusza Strzelczyka – Wójta Gminy Grabów nad Pilicą, który z rąk Zarządu LGD otrzymał kwiaty oraz pamiątkową statuetkę. Nie obyło się również bez słodkiego tortu.

Po wyczerpaniu porządku obrad Walne Zebranie Członków zostało zakończone.

 

Skład Zarządu:

Irena Bielawska – Prezes Stowarzyszenia,

Piotr Kozłowski – I Wiceprezes Zarządu,

Teresa Fryszkiewicz – II Wiceprezes Zarządu,

Barbara Gontarek – Skarbnik,

Marek Drapała – Członek Zarządu,

Andrzej Wołos – Członek Zarządu.

 

Skład Rady:

Piechota Artur – Przewodniczący

Gmina Magnuszew reprezentant:  Sobota Barbara – Wiceprzewodniczący

Gmina Grabów nad Pilicą reprezentant: Anna Plesiewicz – Trzeciak – Członek

Gmina Garbatka-Letnisko reprezentant: Jasek-Siwecka Olga – Członek

Gmina Głowaczów reprezentant: Justyna Bojarska-Siębor – Członek

Gmina Gniewoszów reprezentant:  Kultys Edyta – Członek

Gmina Kozienice reprezentant: Okrój Martyna – Członek

Gmina Sieciechów reprezentant: Pachocka Mirosława – Członek

Bielawski Piotr – Członek

Wieczorek Paweł – Członek

Józefowicz Michał – Członek

Suska Agnieszka – Członek

Dydo Agnieszka – Członek

Bęczkowska Teresa – Członek

Żulewski Wiesław – Członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Igor Czerwiński  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Stanisława Kowalczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej,

Krystyna Kondeja – Sekretarz Komisji Rewizyjnej.

 

Zdjęcia: Stanisław Błażyński, archiwum LGD