W dniu 29 września 2020 roku w Kozienicach odbyło się Walne Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”.

Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Irena Bielawska, która zapoznała obecnych z celem spotkania. Przedstawiła ponadto porządek obrad oraz zaproponowała obecnym wybór prezydium.


W wyniku głosowania Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Członków została – Sylwia Wąsik a Sekretarzem – Izabela Śmietanka. W składzie Komisji Skrutacyjnej znaleźli się: Natalia Karcz, Józef Kondeja oraz Genowefa Śledź.


Kolejnym punktem obrad był wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia. W wyniku głosowania Prezesem Stowarzyszenia została Irena Bielawska. Funkcję I – Wiceprezesa objął Piotr Kozłowski, II – Wiceprezesa Teresa Fryszkiewicz, Skarbnikiem została wybrana Barbara Gontarek. Członkami Zarządu zostali wybrani: Andrzej Wołos oraz Marek Drapała.


Następnie Walne Zgromadzenie Członków dokonało wyboru Członków Komisji Rewizyjnej, w której znaleźli się: Przewodniczący – Igor Czerwiński, Wiceprzewodnicząca – Stanisława Kowalczyk, Sekretarz – Krystyna Kondeja.


Z kolei w składzie Rady znaleźli się: Jerzy Drągowski, Artur Piechota, Agnieszka Suska, Piotr Bielawski, Wiesław Żulewski, Michał Józefowicz, Agnieszka Dydo, Teresa Bęczkowska, a także przedstawiciele 7 gmin powiatu kozienickiego: Zdzisław Karaś – gmina Grabów nad Pilicą, Mirosława Pachocka – gmina Sieciechów, Edyta Kultys – gmina Gniewoszów, Justyna Bojarska – Siębor – gmina Głowaczów, Olga Jasek – Siwecka – gmina Garbatka – Letnisko, Barbara Sobota – gmina Magnuszew, Martyna Okrój – gmina Kozienice.