Szanowni Państwo


W związku z pytaniami dotyczącymi wypełnienia załącznika, znajdującego się we wniosku o przyznanie pomocy


B.VII. Informacje, zgody i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


zamieszczamy wypełniony załącznik:

Załącznik B.VII