W dniu 15 grudnia 2023 r. w Muzeum Mazowieckim w Płocku przy ul. Tumskiej 8 odbyło się uroczyste podpisanie umów ramowych pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Lokalnymi Grupami Działania z terenu woj. Mazowieckiego.

Urząd Marszałkowski przy podpisaniu umów reprezentował Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik. Z ramienia naszego Stowarzyszenia umowę ramową na lata 2023-2027 podpisywała Prezes Zarządu LGD „Puszcza Kozienicka” Pani Irena Bielawska

W umowach zostały wskazane warunki i sposoby realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju. Dotychczasową, bardzo dobrą współpracę z LGD podkreślał Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik.

W  czerwcu  tego roku  roku 30  Lokalnych  Grup Działania złożyło wnioski o wybór Lokalnych Strategii Rozwoju, współfinansowanych w ramach  Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej ( PS WPR )  na lata 2023-2027. Wnioski oceniała specjalna komisja, powołana przez Zarząd Województwa. Składała się ona z przedstawicieli zarządu oraz niezależnych ekspertów. Każda strategia oceniana była przez zespół złożony z eksperta i pracownika Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju) na lata 2023-2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Kozienicka” otrzymała  82,37 punktów  co stanowi 82,37 % maksymalnej  liczby punktów . Taki wynik dał nam 4 miejsce na Mazowszu.

Zawarcie umowy ramowej umożliwi lokalnym grupom działania ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. LGD „Puszcza Kozienicka będzie miała do rozdysponowania prawie 8 mln zł na obszar Powiatu Kozienickiego.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę ocenę. Jesteśmy przekonani, że ten okres programowania będzie równie dobry zarówno dla mieszkańców, przedsiębiorców jak i samorządów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tworzenie tego jakże ważnego dla nas dokumentu. Wasza wiedza i zaangażowanie były kluczowe dla osiągnięcia tego sukcesu. To wspólne wysiłki sprawiły, że zasłużyliśmy na wysoką lokatę.

Irena Bielawska – Prezes Zarządu