Szanowni Państwo!!!

Z ogromną radością informujemy, że w dniu dzisiejszym – 24 czerwca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” zawarło umowę o przyznaniu pomocy na Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2022.

Wsparcie przygotowawcze dotyczy dofinansowania opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach perspektywy  2021-2027. 

Z ramienia LGD “Puszcza Kozienicka” umowę podpisały Irena Bielawska – Prezes Zarządu oraz Barbara Gontarek – Skarbnik.

Jednocześnie informujemy, że nasze stowarzyszenie było pierwszym na Mazowszu, które złożyło wniosek na wsparcie przygotowawcze!!!