Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia, rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom.

Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że to również od nich zależy czy zmienią swoją sytuację. Najważniejsze w Szlachetnej Paczce jest jednak spotkanie z drugim człowiekiem. Przez ostatnie 16 lat, bo tyle lat trwa już akcja, projekt zatacza coraz szersze kręgi, włączając w pomoc coraz większą liczbę darczyńców i wolontariuszy.

Na terenie powiatu kozienickiego akcja trwa drugi rok i drugi rok Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” i pracownicy biura uczestniczą w tym projekcie. Tegoroczną akcją w powiecie kozienickim objętych zostało 34 rodziny, dzięki ludziom dobrej woli – wspaniałym darczyńcom, którzy stanęli na wysokości zadania poświęcając swój czas i pieniądze. Nie zabrakło łez wzruszenia, zdziwienia i niedowierzania ze strony rodzin, że ktoś zupełnie obcy postanowił obdarować ich tak hojnie!

Jak podają organizatorzy akcji, w tym roku pomoc trafiła do niemal 19 tys. rodzin w całym kraju, a łączna wartość pomocy to prawie 47,5 miliona złotych. Średnia wartość jednej paczki to 2,5 tys. zł, a statystycznie przygotowuje ją 35 osób.

Nasze Stowarzyszenie ufundowało w tym roku koszulki z logo szlachetnej paczki dla kozienickich Wolontariuszy, zaś pracownicy biura przekazali dary dla części rodzin objętych pomocą.

Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się podczas Szlachetnej Paczki i mogliśmy razem nieść mądrą pomoc ludziom w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc, która mamy nadzieję, będzie impulsem do pozytywnych zamian w życiu rodziny, oraz sygnałem, że są ludzie, dla których ich los nie jest obojętny, którzy bezinteresownie okażą wsparcie i podadzą pomocną dłoń. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Irena Bielawska – Kierownik Biura