W związku z prowadzonymi przez biuro LGD „Puszcza Kozienicka” w terminie 12 – 28.06.2019r. naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwój działalności gospodarczej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Puszcza Kozienicka” w dniu 12.06.2019r. przeprowadziła bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy.

Szkolenie poprowadziła Irena Bielawska – Kierownik biura LGD.

Tematem szkolenia było wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy. Podczas spotkania beneficjenci dowiedzieli się również, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na realizację własnego pomysłu oraz jakie są obowiązujące akty prawne.