Dnia 28 września 2016 r. w siedzibie biura LGD odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej.

Szkolenie poprowadziła Dorota Wąsik – specjalista ds. projektów.

Tematem szkolenia było wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

Prowadząca omówiła również warunki zawierania umowy o przyznanie pomocy, szczegółowe warunki dofinansowania oraz zasady kontroli projektów.