Dnia 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie biura LGD odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej. Szkolenie poprowadziła Dorota Wąsik – specjalista ds. projektów.

Tematem szkolenia było wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020, jak również omówienie zasad przygotowania budżetu i harmonogramu projektu, umowy o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność.