Dnia 26 września 2016 r. w siedzibie biura LGD odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej.

Szkolenie poprowadziła Prezes Irena Bielawska.

Tematem szkolenia było wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.

Prezes Bielawska omówiła również zasady przygotowania budżetu i harmonogramu projektu, jak również warunki umowy o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność.

Podczas szkolenia wywiązała się dyskusja. Prezes Bielawska odpowiedziała na wszystkie pytania związane z przygotowaniem poprawnej i kompletnej dokumentacji aplikacyjnej.