Dnia 6 grudnia2021 r. w siedzibie Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Kozienicach odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na Podejmowanie działalności gospodarczej.


Tematem szkolenia było wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020.


Spotkanie rozpoczęła prezes Irena Bielawska, która przybliżyła zebranym zakres tematyczny szkolenia i naboru oraz podstawowe warunki realizacji projektów.


Następnie Izabela Śmietanka – specjalista ds. projektów omówiła formularz wniosku o przyznanie pomocy, biznesplanu, zasady przygotowania budżetu i harmonogramu projektu, jak również warunki umowy o przyznanie pomocy oraz wniosek o płatność.


Spotkanie zakończyła dyskusja.


Życzymy naszym wnioskodawcom sukcesu w pozyskaniu dotacji!!!