W poniedziałek 19 września 2016 roku w siedzibie biura LGD odbyło się spotkanie szkoleniowe dla beneficjentów z jednostek sektora publicznego.

Szkolenie poprowadziła Dorota Wąsik pracownik biura – specjalistka ds. projektów.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Irena Bielawska, która przybliżyła zebranym zakres tematyczny szkolenia, jak również elementy nowego okresu programowania PROW 2014-2020. Następnie Dorota Wąsik omówiła następujące zagadnienia: zakres tematyczny naboru; podstawowe warunki realizacji projektów z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej; podstawowe warunki umowy o przyznanie pomocy, jak również formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Spotkanie zakończyła dyskusja.