W związku z ogłoszonymi w terminie 26 marca – 12 kwietnia 2018 r. naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w biurze LGD odbyły się dwa bezpłatne szkolenia dla beneficjentów z zakresu przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy:

  • 27 marca 2018r. – szkolenie z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na podejmowanie działalności gospodarczej;
  • 28 marca 2018r. – szkolenie z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej.

Szkolenia poprowadziła Izabela Śmietanka – specjalistka ds. projektów.

Tematem szkoleń było wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020. Podczas spotkania beneficjenci dowiedzieli się również, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na realizację własnego pomysłu oraz jakie są obowiązujące akty prawne. Prowadząca omówiła również zasady aplikowania do LGD, kryteria wyboru operacji, warunki zawierania umowy o przyznanie pomocy oraz szczegółowe warunki dofinansowania.