W czwartek 24 czerwca br. w miejscowości Borek, odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej.


Modernizacja świetlicy w Borku, to kolejny projekt sfinansowany ze środków LGD „Puszcza Kozienicka”, z zakresu Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020.


Beneficjentem było Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” z prezes Danutą Błażyńską na czele. Kwota dofinansowania wyniosła 87 295, 00 zł.

Powitania przybyłych na tę uroczystość gości dokonał wójt gminy Gniewoszów Marcin Gac. Podziękował on za okazane wsparcie finansowe Lokalnej Grupie Działania „Puszcza Kozienicka”.
Głos zabrała również Irena Bielawska Prezes LGD, mówiąc o roli funduszy unijnych w rozwoju obszarów wiejskich i poprawie jakości życia jej mieszkańców. Natomiast Danuta Błażyńska Prezes Stowarzyszenie „Lepsza Gmina Gniewoszów” opowiedziała zebranym o projekcie i podziękowała LGD za pomoc i owocną współpracę.

Po części oficjalnej, zaproszono uczestników do udziału w konkursie „Dokończ przysłowie polskie”,jak również do zmagań sportowych oraz zawodów w paintballu. Nie mogło również zabraknąć smacznego poczęstunku, które przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Borku, dla którego świetlica stanowi siedzibę.


Realizacja projektu wpłynęła na poprawę estetyki wsi i funkcjonalności świetlicy wiejskiej, a przede wszystkim przyczyni się do aktywizacji lokalnej społeczności.


A w myśl hasła Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów”: ” Zmieniamy Gminę Gniewoszów na lepsze”, mamy nadzieję, że projekt ten również przyczyni się do kolejnej, dobrej zmiany w gminie Gniewoszów.


Serdeczne podziękowania za owocną współpracę składamy Wójtowi Gminy Gniewoszów Marcinowi Gacowi oraz Danucie Błażyńskiej – Prezes Stowarzyszenia „Lepsza Gmina Gniewoszów” i przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Borku. Życzymy Państwu dalszych sukcesów, w pracy na rzecz gminy Gniewoszów.