Na mocy podpisanej umowy o dofinansowaniu w formie grantu pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Puszcza Kozienicka” a Związkiem Gmin „Ziemi Kozienickiej”, wszystkie Gminy będące członkami Związku i jednocześnie członkami LGD otrzymały reprezentacyjne stroje ludowe.

Posiadane stroje będą ubogacały różnorodne imprezy gminne, przez co będą szeroko promowały kultywowanie lokalnych tradycji na obszarze LSR.

Na załączonych zdjęciach prezentacja stroi ludowych Gminy Głowaczów.

Źródło: – glowaczow.pl