W dniach 10 – 11 października   2019r. gościliśmy na obszarze naszego funkcjonowania grupę przedstawicieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Korona Północnego Krakowa”.
Wizyta studyjna odbywała się w ramach projektu współpracy pod nazwą Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – MULTICEL i miała na celu wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu, zapoznanie się ze sposobami wprowadzenia działalności agroturystycznej, działalności gospodarczej w różnych formach, poznanie doświadczeń innych grup formalnych (NGO np. KGW) i nieformalnych w funkcjonowaniu na obszarach wiejskich. Ponadto wymianę dobrych praktyk w zakresie promocji dziedzictwa kulinarnego partnerskich regionów.
Wizytę studyjną na Ziemi Kozienickiej rozpoczęło spotkanie w biurze naszego stowarzyszenia, podczas którego prezes Irena Bielawska opowiedziała o działaniach naszego LGD.


Kolejnym punktem wizyty było spotkanie w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach. Na miejscu uczestników powitała Pani Ewa Pytka – instruktor KDK, która oprowadziła gości po tym imponującym obiekcie oraz opowiedziała o działaniach prowadzonych przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.


W tajniki pracy w telewizji lokalnej „KRONIKA KOZIENICKA” wprowadziła naszych partnerów redaktor Marta Augustyn-Pulkowska. Uczestnicy mogli zobaczyć pomieszczenia studyjne, montażownie, jak również spróbować swoich sił przed kamerą.


Odwiedziliśmy również filię nr 8 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego tzw. Mediatekę. Kierownik Mediateki Pani Agnieszka Dziuba opowiedziała uczestnikom o zasadach jej funkcjonowania oraz o projektach realizowanych przez filię.


Z Kozienic udaliśmy się do gminy Gniewoszów, gdzie w miejscowości Borek znajduje się Winnica Wieczorków, jedna z trzech winnic położonych na Mazowszu. Właściciel Pan Paweł Wieczorek opowiedział uczestnikom wizyty o procesie produkcji wina i narodzinach swojej pasji. Następnie na uczestników czekała degustacja win oraz potraw regionalnych.


W międzyczasie udało nam się wymienić doświadczenia dotyczące promocji produktów, usług i potraw regionalnych w ramach krakowskiej marki „Spichlerz Koronny” oraz marki „Smaki Ziemi Kozienickiej”, którą LGD „Puszcza Kozienicka” od 2015 roku sygnuje wszelkie działania związane z promocją dziedzictwa kulinarnego powiatu kozienickiego.


Następnie z wizytą udaliśmy się do Mieściska, gdzie znajduje się Pszczelarska Zagroda Edukacyjna. Właściciel Pan Ryszard Szewczyk przedstawił uczestnikom ciekawostki dotyczące życia pszczół, budowy ula oraz gospodarki pasiecznej. Nie obyło się także bez degustacji miodów, pyłku i pierzgi. Na zakończenie spotkania nasi partnerzy wzięli udział w warsztatach tworzenia świec z pszczelej węzy.

Pierwszy dzień wizyty studyjnej zakończyła uroczysta kolacja. Gości serdecznie powitali Pani Irena Bielawska – Prezes LGD „Puszcza Kozienicka”, Pani Teresa Fryszkiewicz – Wójt Gminy Garbatka – Letnisko oraz Pan Włodzimierz Mazur – Przewodniczący Rady Gminy Garbatka – Letnisko, którzy życzyli naszym partnerom udanego pobytu na Ziemi Kozienickiej.

Kolejny dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od spotkania z Panią Olgą Jasek – Siwecką i prezentacji dobrych praktyk (operacji sfinansowanych ze środków unijnych pozyskanych za pośrednictwem LGD „Puszcza Kozienicka”) na terenie Gminy Garbatka – Letnisko. Uczestnicy mogli zobaczyć min. molo, park miejski z kulą wodną, siłownię zewnętrzną, korty tenisowe oraz urokliwy Szlak Garbackich Willi. Na zakończenie wizyty wszyscy uczestnicy wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie pod budynkiem Urzędu Gminy.

Serdecznie dziękujemy Pani Teresie Fryszkiewicz – Wójt Gminy Garbatka – Letnisko, Panu Włodzimierzowi Mazurowi – Przewodniczący Rady Gminy Garbatka – Letnisko, Pani Elwirze Kozłowskiej – Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, Pani Ewie Pytce – instruktor KDK, Pani Marcie Augustyn-Pulkowskiej – redaktor telewizji lokalnej „KRONIKA KOZIENICKA”, Pani Agnieszce Dziubie – Kierownik Mediateki, Panu Pawłowi Wieczorkowi – Winnica Wieczorków, Panu Ryszardowi Szewczykowi – Pszczelarska Zagroda Edukacyjna, Panu Zenonowi Gnyś – Siedlisko „Gnysiówka”.