W dniu 15 marca 2017r. zgodnie z harmonogramem realizacji Planu Komunikacji odbyło się spotkanie w gminie Sieciechów. Podczas spotkania pracownik biura LGD – Dorota Wąsik przekazała zebranym informacje dotyczące unijnego wsparcia dla obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy dla osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą. Ponadto poinformowała uczestników o planowanych terminach naborów, kryteriach wyboru operacji oraz warunkach i zobowiązaniach wynikających z przyznania pomocy.