Zgodnie z harmonogramem realizacji Planu Komunikacji, w dniu 16 marca 2017r. odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców obszaru LGD z Gminy Gniewoszów oraz potencjalnych beneficjentów zainteresowanych pozyskaniem dotacji na realizację zadań w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w zakresie:

  • rozwijania działalności gospodarczej,
  • podejmowania działalności gospodarczej,
  • budowy lub modernizacji obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  • projekty grantowe.

Stowarzyszenie LGD „Puszcza Kozienicka” na spotkaniu reprezentowała Pani Irena Bielawska- kierownik biura.

Większość przekazanych informacji była związana z zakresem i tematyką naborów wniosków planowanych na rok 2017 oraz działaniami z obszaru aktywizacji lokalnej społeczności. Każdy zainteresowany pozyskaniem środków w okresie programowania otrzymał informację, na jakie działania będą one kierowane, w jakich kwotach oraz na co można będzie je przeznaczyć.

Irena Bielawska – Kierownik biura